Pang-Masa ( Leaderboard Top ), pagematch: 1, sectionmatch: 1

Mula sa Traslacion tungo sa Trashnacion

NOONG 1778, ginamit ng English theologian at tagapagtatag ng Methodism na si John Wesley ang pariralang “Cleanliness is next to Godliness” sa kanyang sermon. Ngunit ang kaisipang ito’y laganap na noon pa mang sinaunang panahon.  Ang pagiging malinis ay tatak ng kalinisang espiritwal, pagkakaroon ng maalab na pananampalataya at pagiging deboto sa Diyos.

Ang kaisipang ito ang dapat isabuhay ng mga deboto ng itim na Nazareno at ng lahat ng nagsasabing sila’y mga deboto ng isang partikular na poon. Noong nakaraang Enero 9, pagkaraan ng dagat ng milyun-milyong tao na dumalo sa “Traslacion ng Poong Nazareno,” lumitaw ang dagat ng tonela-toneladang basurang iniwan ng mga deboto sa kanilang nilakaran mula sa Quirino Grandstand hanggang sa simbahan ng Quiapo. Mula sa Traslacion tungo sa Trashnacion: tone-toneladang kutsarang plastic, paper plates, paper cups, pinagkainan at maging diapers. Ang “traslacion” ay ang paggunita sa prosesyon ng paglilipat ng itim na Nazareno mula sa Intramuros hanggang sa simbahan ng Quiapo sa Maynila. Ang “trashnacion” ay kawalan natin ng konsensiya bilang lahi na dumihan ang ating mga lansangan, parke at mga lugar pampubliko.

 Bago maganap ang Traslacion 2018, ang running priest na si Fr. Robert Reyes ay nanawagan para sa “Basu-Run Campaign” sa hangaring magkaroon ng isang malinis at walang-basurang prosesyon.  Ngunit tila walang nakinig sa kanyang panawagan.  Ang “trashnacion” ay isang kulturang taliwas sa ating pagiging relihiyoso.  Kung tayo’y tunay na mga deboto sa pananampalataya sa Diyos, dapat ang kalinisan ay pangunahin nating katangian.

Minsan, naglalakad kami ng isa kong kaibigan sa isang napakalinis na kalye sa Singapore.  Itong kasama ko, aba’y akalain mo ba namang itinapon sa kalye ang pinagbalutan ng kending kanyang kinain, gaya ng nakagawian niya sa Pilipinas. Sa kasamaang-palad, isang Singaporean ang nakakita sa kanya at siya’y kinompronta sa pagsasabing, “Hey, mister, you don’t do that to our highway.  This is ours.” Hiyang-hiyang dinampot ng kasama ko ang itinapon niyang balat ng kendi.

Ito ang malaking problema natin. Hindi natin inaari ang ating lansangan, parke at iba pang lugar pampubliko na sa atin, kaya wala tayong pakundangang dumihan ang mga ito. Ke mayaman, ke mahirap, pare-parehong walang pakialam sa pananatili ng kalinisan ng  kapaligiran.  Madalas akong makakita ng mga de-kotse na nagtatapon sa lansangan ng kanilang pinagkainan.

 Hindi ako naniniwala sa sinasabi na kaya raw napakalinis ng Singapore ay sapagkat mayaman itong bansa. Ang karumihan ay hindi kakambal ng kahirapan.  Sa halip, ang karumihan ay kakambal ng kasalanan. Ang pagdurumi natin ng mga pampublikong lugar ay kasalanan natin sa kalikasan.  Ang kasalanan natin sa kalikasan ay kasalanan natin sa Diyos.

Pang-Masa ( Article MRec ), pagematch: 1, sectionmatch: 1

Mayroon daw 2.5 milyong debotong sumama sa 6.9 kilometrong prosesyon ng itim na Nazareno.  Kung ang mga ito ay magpapasimula ng panata para sa pagmamalasakit sa kapaligiran, aba, napakalayo ng ating mararating.  Ikaw, deboto ka man o hindi ng itim na Nazareno, simulan mong wasakin ang kulturang “trashnacion.” Napakasimpleng paraan ito ng pagpapakita ng iyong debosyon sa Diyos, ang ariin mong iyo ang mga lugar pampubliko upang pagmalasakitan na tulad ng pagmamalasakit mo sa iyong mga ari-arian. 

***

(Mula sa Editor: Sa mga mga tagasubaybay ng kolum na ito, matutunghayan n’yo na ito tuwing Sabado sa halip na Linggo. Magsisimula ang bagong slot sa Enero 20, 2018. Maraming salamat.)    

Pang-Masa ( Article MRec ), pagematch: 1, sectionmatch: 1
  • Follow Us: